کشور

نوع ویزا

نرخ ویزا

مدت زمان

مدارک لازم

 

 

روسیه

۱۴ روزه تورسیتی عادی

۱۴ روزه توریستی فوری

۱ ماهه توریستی

۱ ماهه توریستی فوری

۱۰۰ دلار

۱۸۰ دلار

۱۰۵ دلار

۱۸۰ دلار

۷ روز

۲ روز

۷ روز

۲ روز

پاسپورت + ۱ قطعه عکس زمینه سفید تمام رخ + بلیت + رزرو هتل

۳ ماهه تجاری عادی ۱ بار ورود

۳ ماهه تجاری فوری ۱ بار ورود

۳ ماهه تجاری نیمه فوری ۲ بار ورود

۳ ماهه تجاری فوری ۲ بار ورود

۱۹۰ دلار

۲۷۰ دلار

۲۵۵ دلار

۳۷۵ دلار

۳۰ روز کاری

۲۳ روز کاری

۳۰ روز کاری

۲۳ روز کاری

پاسپورت + ۱ قطعه عکس زمینه سفید تمام رخ + روزنامه رسمی

نامه اشتغال به کار روی سربرگ رسمی با مهر و امضاء مدیریت

یکساله کثیر الورود عادی

یکساله کثیر الورود فوری

(از اداره پلیس)

یکساله کثیر الورود نیمه فوری

یکساله کثیر الورود فوری

۴۶۰ دلار

۷۱۰ دلار

 

۵۳۰ دلار

۷۶۰ دلار

۳۵ روز کاری

۱۹ روز کاری/

 

۱۲ روز کاری

۵ روز کاری

پاسپورت + ۱ قطعه عکس زمینه سفید تمام رخ + آزمایش HIV + روزنامه رسمی نامه اشتغال به کار روی سربرگ رسمی با مهر و امضاء مدیریت

 

ترانزیت ۱ بار ورود عادی

ترانزیت ۱ بار ورود فوری

ترانزیت ۲ بار ورود عادی

ترانزیت۲ بار ورود فوری

انتقال ویزا

تایید مدرک هر مدرک

تایید رسمی ترجمه از فارسی به روسی

تایید مدرک از روسی به فارسی

 

۱۰۰ دلار

۱۸۰ دلار

۱۳۵ دلار

۲۶۵ دلار

۳۵ دلار

۴۵ دلار

۴۰ دلار

۵۵ دلار

 

۷ روز

۲ روز

۷ روز

۲ روز